Rieka Dunajec

Obtiažnosť rieky: WW1 - WW2
Obvyklé nástupné miesta: Lysá nad Dunajcom, Červený Kláštor
Obvyklé miesta vylodenia: sútok Lesnického potoka a Dunajca, prístav Lesnica, Krościenko nad Dunajcem (PL)
Vhodné pre: rafty, kajaky, kanoe, plte
Obmedzenia: plavba je povolená v období 1. apríl - 14. november; výška hladiny nesmie prekročiť stanovené limity (pozri vodočet nižšie)
Podujatia na/pri rieke: Zamagurské folklórne slávnosti, Pieninský pochod dobrej nálady, Celoslovenský zraz mladých vodných turistov

Mapa

Pozrite si našu interaktívnu mapu rieky Dunajec. Uvidíte fotky a videá zaujímavých riečnych úsekov, ako aj turisticky zaujímavých miest v bezprostrednej blízkosti rieky. Uvidíte úsek zvaný Janošíkov skok so šikmým valcom, ktorý mu predchádza, rýchly úsek nazývaný Sedem mníchov, taktiež budete mať možnosť vidieť ako plte obchádzajú, hlavne v minulosti obávaný riečny prah, Facmieh, ktorý veru poštiepal nejednu plť. Na mapu sa dostali aj vyhliadky z Troch Korún i Sokolice, odkiaľ sa Dunajec javí ako malý, kľukatý potôčik.

Výška hladiny

Na trase Spišská Stará Ves (Nokle) - Prístav Lesnica je definovaná vnútrozemská vodná cesta. Plavba je zakázaná pre všetky plavidlá okrem raftov, ak podľa vodočetnej laty v Červenom Kláštore dosiahla hladina výšku 100cm alebo 95cm a má stúpajúcu tendenciu. Plavba raftov je povolená do výšky 200cm. Dobrým letným štandardom býva 35cm, a keďže je rieka na hornom úseku prehradená Čorštýnskou hydrocentrálou, vyššie čísla hladiny sa vyskytujú len výnimočne. Zdroj vodočtu: SHMÚ

Galéria